Chương trình học được bám sát thực tếgiúp cho trẻ tiếp thu tự nhiên, không o ép, mà ngược lại, giúp trẻ dần hình thành thói quen phân tích, nhận thức, và tự do khai thác vấn đề theo góc nhìn cá nhân, hình thành tính độc lập, tự tin, tự lo và tự chăm ngay từ ngày nhỏ.

Phương thức đồng giảng và thống nhất chủ điểm – TEAM TEACHING:  GVVN và NN cùng giảng dạy trên một chủ điểm bài học đã được thống nhất nhằm khai thác, củng cố và mở rộng kiến thức, nâng cao kỹ năng cho trẻ, đồng thời qua đó, các em có được nhiều góc nhìn và biết mạnh dạn bộc lộ ý kiến và cảm xúc cá nhân.

DD noi troi CT

Nhà trường vận dụng triệt để các phương pháp sư phạm tiên tiến phát triển trẻ đa diện, theo phương thức học tập thư giãn, nhẹ nhàng nhưng hiệu quả “LEARN THROUGH PLAY” – phối hợp bài học với bài chơi ở trong lẫn ngoài lớp và khơi dậy trong các em niềm hứng thú, ham học.

Phương pháp Cá thể hoá trong dạy học : chú trọng đến mức tiếp thu và phát triển của từng cá nhân để thầy cô giáo có những tiếp sức phù hợp.  Ngoài cương vị là người hướng dẫn, làm mẫu trong các hoạt động học và chơi, thầy cô giáo còn là những quan sát viên, và là người thiết kế để mỗi em tự xây dựng vốn hiểu biết và nâng cao kỹ năng cho mình.

Sự tiến bộ của trẻ ở các mặt luôn được theo dõi, đánh giá dựa trên các thang chuẩn của Creative Curriculum, ghi nhận theo quy trình và hồ sơ học tập của trẻ  đi kèm với biện pháp tiếp sức  giúp cho thầy cô giáo vừa điều tiết, vừa khai thác hết cơ hội để trẻ phát huy theo sức học của cá nhân.